Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Hoa Tông

Mới trả lời bởi KhánhVân
HuyếtBăng
HuyếtBăng
Hóa Thần Sơ Kỳ (0%)
Quân Sư Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Tục có câu " ăn của ng phải trả cho ng". Nay ta ở nhờ Vạn Hoa Tông này nên ta làm 1 bài thơ để chúc mừng z. Ta lấy vần "o" làm tâm. Lắng nghe nhé....Đến với Y Y muôn điều khó

Từng bước từng bước phải chăm lo

Cuộc đời Linh ca sao mà nhọ

Dưới trướng kẻ khác luôn phải lo

Quyết công tạo dựng sự nghiệp to

Làm nên kỳ tích thật hay ho

Một Vạn Hoa Tông không cần lo

Từ nay mỹ nữ chất đầy kho

Khiến bao nhiêu kẻ phải dòm ngó

Ước sao cho được như thế đó

Vậy là hạnh phúc thật là to

Cuộc sống từ nay mỹ nữ lo....mà hình như tông có thưởng phúc lợi cho tv thì phải. Ta ở nhận phúc lợi r mới đi


star_border