Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thiên Nguyệt Thần Cung

Truyện Do Thiên Nguyệt Thần Cung Đảm Nhiệm

Ma Ma, Nàng Là Của Bổn Vương

Tiểu.Phương Sáng tác

Một cô gái tới từ thế kỉ 21, đang vô ưu vô tư với cuộc sống, bất ngờ bị tai nạn, xuyên về một thế...

Chương 12 -