Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

🎡🏰Thiên Đình 🏰🎡

Mới trả lời bởi 1234561111
TrưBátGiới
TrưBátGiới
Hóa Thần Sơ Kỳ (1%)
Thái Thượng Trưởng Lão Dịch gia

Khi quay về đây, liệu ta có thể được khôi phục chức Thiên Bồng Nguyên Soái hay không