Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thi Nhân Tụ Quán

Mới trả lời bởi KouGa
KouGa
KouGa
Luyện Khí Tầng Một (5%)

Tự danh là Huy, là Huy Hoàng muôn vẻ

Thêm sắc xanh từ thắm vần Thanh

Thanh Huy tại nhân ko dám xua đời chén chúc

Chỉ có đôi thơ để vơi sự đời

Tình là tình phá tình là kiếp

Vương lên tim này khắc tên ai ?

Cho dù đời có phai lòng này vẫn nhớ

Để đc ngân lên khúc tiêu hồn.

Tớ làm 1 bài giới thiệu về bản thân ạ . Mong dc tìm đc nhưng người cùng chí hướng và có thể học hỏi đc nhìu điều từ mọi người trong quán ạ .