Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thế Ngoại Đào Nguyên

Cập Nhật Mới Nhất

Dâmthần
Dâmthần
Luyện Khí Tầng Sáu (20%)
Thế Ngoại Đào Nguyên

còn có ai không


HCVYY
HCVYY
Trúc Cơ Hậu Kỳ (5%)

Có tuyển tv không trưởng lão,cho đệ xin một xuất,làm tán tu khổ quá


Luân_Hồi_Tán_Nhân
Luân_Hồi_Tán_Nhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (95%)
Trưởng Lão Thế Ngoại Đào Nguyên

Hú...hú...ú...ú...ú...u...u...u...


Luân_Hồi_Tán_Nhân
Luân_Hồi_Tán_Nhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (95%)
Trưởng Lão Thế Ngoại Đào Nguyên

Đã 10 tháng rồi sao Thời gian trôi thật nhanh ...


Luân_Hồi_Tán_Nhân
Luân_Hồi_Tán_Nhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (95%)
Trưởng Lão Thế Ngoại Đào Nguyên

:sun :sun :sun :sun :sun :sun :sun :sun :sun


dragonlord47
dragonlord47
Luyện Khí Tầng Chín (2%)

Ơ hơ, sao bên này đủ người nhanh vậy có mỗi chỗ chấp nhận những kẻ ẩn dật như ta mà sao nhanh hết chỗ vậy


trinhzinkio95
trinhzinkio95
Trúc Cơ Hậu Kỳ (199%)

đệ xin gia nhập đơn giản vì là nơi đẹp và ý tưởng


Luân_Hồi_Tán_Nhân
Luân_Hồi_Tán_Nhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (95%)
Trưởng Lão Thế Ngoại Đào Nguyên

Đẹp đấy đảo chủ


Pinklove
Pinklove
Kết Đan Sơ Kỳ (75%)

Mình muốn xin gia nhập tông,lý do có lẽ là do đam mê và thích ẩn cư làm một người vô danh đăng truyện,do đó chỉ có tông này mình thấy phù hợp chỉ vậy thôi


SKT.T1.Boss.N
SKT.T1.Boss.N
Luyện Khí Tầng Chín (7%)
Trưởng Lão Thế Ngoại Đào Nguyên

Lão đại ơi cho ta ít item đi


Trang 1/3