Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thâm Uyên

Cập Nhật Mới Nhất

TiểuYên
TiểuYên
Luyện Khí Tầng Tám (82%)
Tông Chủ Phu Nhân Phiêu Miễu Thiên Cung

Ta vừa hay tin hi ca mới đội mồ sống dậy 4 ngày trước. Được tin, kẻ hèn này bèn tức tốc phái thị nữ đến diện kiến hi huynh, do bản tôn đang ở nơi cực Bắc băng nguyên không thể đến kịp. Thôi ta vào chính sự, cho đệ ít đồ đi


ma+thần
ma+thần
Phàm Nhân (56%)

Cho e vao vs


cua_dongct
cua_dongct
Kết Đan Sơ Kỳ (26%)

Có ai còn link chuyện "Nghịch Thiên Tu Thần" không?


Buồn
Buồn
Trúc Cơ Trung Kỳ (33%)

Các đạo hữu cho ta xin ít tác phẩm hay đi tựa như vdck tien ngich đấy


thieuquocviet1999
thieuquocviet1999
Hợp Thể Trung Kỳ (65%)
Chưởng Môn Thạch Linh Các

Dmt truong lão qua thâu lt.


DựcLong
DựcLong
Nguyên Anh Hậu Kỳ (26%)
Tông Chủ Phu Nhân Dâm Ma TônG

lão ahihi solo dịch kinh thế ,vượt luôn TDT vs VTHV rồi. . Mà thôi nói chuyện chính nhé.

Ta qua thu phí bảo kê cho DMT