Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Teemo Omega

Cập Nhật Mới Nhất

Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (29%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Trước nạp bảo kê,


cglcb
cglcb
Hợp Thể Sơ Kỳ (12%)
Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa

Mau nộp tiền bảo kê


waynell
waynell
Kết Đan Hậu Kỳ (67%)

tên môn phái lạ đời vậy

Mặc kệ mau nộp bảo kê cho thánh đảo của ta nào