Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Môn Phái Bảng

Danh sách các Môn phái trong YY Tu Tiên Giới

Kiên Tâm

Kiên tâm không bỏ cuộc.

ĐỗGiaĐạiiThiếu 1 thành viên

Nghịch Thành

Hoan nghênh các vị đạo hữu đăng ký tạm trú tạm vắng tại Nghịch Thành , cùng bảo vệ và phát triển Nghịch Thành thành 1 Thành lớn nhất tại đại ...

Nghịch_Đế 9 thành viên

GTFS

cogiakk54 1 thành viên

Giang Thượng Nguyệt Minh

Hà Giang Niệm Tưởng Đượm Nồng Trần Ai Nhỏ Lệ Ngóng Trông Bóng Hình Nguyệt Nha Thiên Thượng Lung Linh Minh Minh Toả Toả Thấu Tình Nữ Nhi?

min_4ever 1 thành viên

V2G

Thích thể loại Mạt Thế, hoặc Khoa Huyễn như truyện Tam Thốn Nhân Gian, Thôn Phệ Tinh Không v..v...

Why04you 2 thành viên

Thiên Tiêu Tiên Tự

Ngự trong núi, ẩn trên mây, tắm giữa dòng hoa anh đào là Thiên Tiêu Tiên Tự của chúng ta. Trụ trì chúng ta từng dặn: Giúp người là việc ...

dandan87 10 thành viên 1 truyện

Trấn Phái

Trấn Phái có nghĩa là mạnh nhất thiên hạ. Một mình trấn thủ ai dám phạm ?

sockyone 2 thành viên

Marvel

Dịch truyện bằng tâm

daochihuu 1 thành viên

Giả Giả Thành

hdt1258 1 thành viên

Dịch giả Môn

Môn phái dịch , và edit truyện

tsubasa9x 1 thành viên 1 truyện

Nga Mi

cano 1 thành viên

Ngôn Tình

HHYY 1 thành viên

Sát Lâu

Nhất bộ thập liên sát Vạn lý bất lưu hành

Vothuongmactinh 1 thành viên

Mẹ Cherry

mecherry86 1 thành viên

Hồ Ma

Chân ma chi hồ, nơi phong vân tề tụ.

Trà_Oolong 5 thành viên

Trường Học Đạo Gia

Ta tạo cái tông này để chia sẻ vài thông tin trong con đường dưỡng sinh, tu tiên của ta. Người có duyên đọc thì khỏi phải đi tìm như ...

LoạnTinh 9 thành viên 1 truyện

Cô Lang Các

Ttrtuan 1 thành viên

Tĩnh Luân

Sở thích cá nhân, yêu thích dịch và đọc, đừng phản hồi dealine là được.

NghiemTinh94 1 thành viên

Chi Lan

Hanyu 3 thành viên

Thiên thư

truyện huyễn huyễn tự st

hoai24657 1 thành viên