Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Long Động cốc

Cập Nhật Mới Nhất

HoangLong1
HoangLong1
Luyện Khí Tầng Mười (18%)
Đại Trưởng Lão Long Động cốc

Sao mọi người nhận được lt mà ta lại ko được ⛰️ vậy ngày nào cũng max tu luyện


assboy
assboy
Trúc Cơ Hậu Kỳ (6%)

Bye Ta bế quan tu luyện đủ r ta đi đây


BóngTốiVĩnhHằng
BóngTốiVĩnhHằng
Luyện Khí Tầng Một (46%)

Ta đã về


assboy
assboy
Trúc Cơ Hậu Kỳ (6%)

Ta phải là người quyền lực nhất trong đây không ?


assboy
assboy
Trúc Cơ Hậu Kỳ (6%)

what the *** ???? really ???????


AnhBêQuá
AnhBêQuá
Luyện Khí Tầng Bảy (2%)

Thiên đạo có mắt ko các đạo hữu ?.luyện khí tầng 3 thôi đã cho 8 lt rồi.thôi tôi tích mua đồ đệ độ kiếp dần dần đây hahaha không mua đồ linh tinh nữa.


HắcÁmĐếQuân
HắcÁmĐếQuân
Luyện Khí Tầng Hai (33%)

Bóng Tối Vĩnh Hằg đây,Thjên đạo gkét ngừi tài ,ta đi bế quan 1 tuần ,ta sẽ quay lai


thotudn11988
thotudn11988
Luyện Khí Tầng Mười (12%)
Quân Sư Long Động cốc

Ông huymrboy1998 căn thuốc ha gì mà lên cấp nhanh vậy... chỉ tại hạ vs


HắcÁmĐếQuân
HắcÁmĐếQuân
Luyện Khí Tầng Hai (33%)

3 ngày nữa ta sẽ về haha


datdao2707
datdao2707
Luyện Khí Tầng Sáu (46%)
Long Mộ

Nộp tiền bảo kê a, ta chuẩn bị sẵn quan tài ở mộ ta rồi


Trang 1/3