Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Lăng Thiên học viện

Cập Nhật Mới Nhất

anhhaulr
anhhaulr
Trúc Cơ Trung Kỳ (59%)

ta là anhhaulr! bây giờ muốn gia nhập học viện để có thể tốt nghiệp. Mong hiệu trưởng duyệt