Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hồ Ma

Cập Nhật Mới Nhất

Lucifer181098
Lucifer181098
Luyện Khí Tầng Chín (62%)

Ta vào môn phái rồi, hahahaha, thú vị vãi


kirakien98
kirakien98
Trúc Cơ Sơ Kỳ (54%)
Quân Sư Long Mộ

Ta từ Long Mộ sang bảo kê hồ này nhé


LongNgạoThiên
LongNgạoThiên
Luyện Hư Hậu Kỳ (12%)
Chưởng Môn Long Mộ

Hồ này ở gần Long Mộ, tên nào đòi bảo kê thì ta giết rồi ném xuống hồ


Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (46%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Hồ này có bảo ko .


cglcb
cglcb
Hợp Thể Sơ Kỳ (13%)
Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa

ta qua bảo kê cái hồ này, ai dám đòi bảo kê ta chém