Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hậu Môn

Cập Nhật Mới Nhất

conchymmanhme
conchymmanhme
Luyện Khí Tầng Hai (71%)

Cúc hoa.......


Lạcphonh
Lạcphonh
Luyện Khí Tầng Bảy (11%)
Thái Thượng Trưởng Lão Long Mộ

Song long đối hoa= ̄ω ̄=


CônBằng
CônBằng
Nguyên Anh Trung Kỳ (12%)
Vạn Vực Thánh Địa

Hây, Hây, Ha Ha


alonefrv
alonefrv
Luyện Khí Tầng Sáu (81%)

Tên môn phái kì vậy