Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hàn Băng Thánh Vực

Mới trả lời bởi Infinity
HànBăng
HànBăng
Hóa Thần Hậu Kỳ (6%)
Diệt Thế Băng Thánh Hàn Băng Thánh Vực

DISCORD của Băng vực

https://discord.gg/NF9gWu. Mọi người mún trao đổi gì thì vào trong đây nha Vào đây Nt cho ta lun nhá, chứ ta mệt mỏi với cái Nt riêng của YY lắm rồi


star_border