Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

"" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Cập Nhật Mới Nhất

bấthủtiênnhân
bấthủtiênnhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (32%)
Giáo Chủ "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Các ngươi có ai muốn dịch truyện k... nếu k thì ta sẽ kick... get out...


bấthủtiênnhân
bấthủtiênnhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (32%)
Giáo Chủ "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Ai muốn dịch truyện cùng ta... trả lời nhanh a... ai k trả lời trong vòng 24h ta sẽ kích...


Gtatmpa
Gtatmpa
Luyện Khí Tầng Một (16%)

Kiếm linh thạch kiểu gì vậy ?


bấthủtiênnhân
bấthủtiênnhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (32%)
Giáo Chủ "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

K ai à... ta kick hết nhé!!!


bấthủtiênnhân
bấthủtiênnhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (32%)
Giáo Chủ "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Sau vài ngày nữa ta sẽ xem xét và thanh tẩy 1 số thành viên k tích... k tương tác vs tông...


NoNameEnjoy
NoNameEnjoy
Phàm Nhân (32%)

tu luyện kiểu chi a?


gaaaaaaa
gaaaaaaa
Luyện Khí Tầng Sáu (15%)
Trưởng Lão "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Giáo chủ, có gì hay thì giới thiệu chút đi.


DươngDương444
DươngDương444
Luyện Khí Tầng Sáu (28%)

Dương Gia/ tên : Ức Xương/ giới tính: nam / thể phách :Minh Âm Dục Thể tỷ lệ 7-3/ tuổi : 16/ linh căn : Mộc Sinh Hoả/ sở thích : nghe nhạc, suy ngẫm, đọc truyện ( rất kén chọn)/ tu luyện : tịnh tâm thuật. Mong giáo chủ thu nhận. Có thể sẽ chia sẽ tịnh tâm thuật cho các đồng đạo. =)


tamuốnhệthống
tamuốnhệthống
Phàm Nhân (20%)

Làm NV ở đâu vậy


bấthủtiênnhân
bấthủtiênnhân
Trúc Cơ Hậu Kỳ (32%)
Giáo Chủ "" Hắc Huyết Ma Tộc ""

Hây hây chào các ngươi.... đã nhập ma đạo hay sao vào đây z..


Trang 1/2