Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Ẩn Thế Chi Địa

Mới trả lời bởi etyrety
baolongchannhan
baolongchannhan
Kết Đan Trung Kỳ (61%)
Thái Thượng Trưởng Lão Long Mộ

Vâng xin giới thiệu bạo long lạc dòng chính thức ẩn thế >< ae ra chào mừng ta nào kèm quà gặp mặt nhá con Q con đũy ety đâu