Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Ẩn Thế Chi Địa

Mới trả lời bởi DâmUyThiênHạ
Thiên-Hạo
Thiên-Hạo
Nguyên Anh Hậu Kỳ (51%)
Chưởng Môn Hoàng Lăng Gia Tộc

Nghe Nói Hắc Ám Chi địa Đã đổi tên thân Là huynh đệ với Vài Cổ Lão Lẫn Tông Chủ Cho Lên Tiểu Đệ Thiên Hạo Đến Chúc Mừng Và Hoàng Lăng đều quanh năm sống chung với bóng tối và Hàn Khí Lên Hoàng Lăng với Ẩn Thế Chi dịa rất hợp với nhau mong 2 môn phái giúp đỡ lẫn nhau ( và đệ đến thu tiền bảo kê)20d09fd79c09931404085c7d37ba77ba.gif