Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Ẩn Thế Chi Địa

Mới trả lời bởi DâmĐạiVương
Trư-Bát-Giới
Trư-Bát-Giới
Phàm Nhân (10%)

Sau 5 nghìn năm lão trư ta đã vượt mấy trăm năm ánh sáng để Hội ngộ cùng Lão Khỉ Huynh Đường Tăng đã chết Sư Đệ Thì đi Thái Tiểu Bạch Long Thì hiện giờ không còn tung tích có thể đã thành thú nuôi của ai đó nay Được Tin Khỉ Ca Lập Môn Phái ta Cũng Muốn đến Chúc Mừng mong Khỉ Ca niệm Tình Huyng đệ xưa Đưa Đệ Vài Trăm LT để có tiền tán gái(Tùy Tâm Tùy Tâm )