Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Giang Thượng Nguyệt Minh

Truyện Do Giang Thượng Nguyệt Minh Đảm Nhiệm

Trò Lừa Gạt (Dịch)

Sara Shepard

Tôi có một cuộc sống tuyệt vời đến mức ai cũng muốn giết tôi để chiếm được.

Và rồi ai đó đã ra...

Chương 49 -

Anh Nghĩ Là Anh Thích Em (Dịch)

Liễu Hi

Văn án:

- Là con cưng trong trường, ông nội Tống Toa Toa là hiệu trưởng, chú cô là giáo viên m...

Chương 75 -