Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Dưỡng Lão Trang

Mới trả lời bởi Everstill
Everstill
Everstill
Luyện Hư Trung Kỳ (49%)
Tai Ách Chi Thần Dưỡng Lão Trang

Bạn Cũ

Ngươi thì biết gì chứ?

Ta biết là ta không biết gì cả!

Socrates mới không biết gì cả.

Ta tin...

Ngươi vốn chưa bao giờ tin.

Nếu ta tin rằng mọi thứ sẽ ổn thì mọi thứ rồi sẽ ổn.

Dù ngươi có tin hay không thì mọi thứ vẫn ổn nhưng ngươi thì không ổn.

Một lời nói dối nói mãi cũng sẽ thành sự thật.

Nhìn miệng giếng cả đời thì miệng giếng chính là cả thế giới.

Plato không sợ nhưng ngươi sợ.

Ta không sợ! Khi ta không tồn tại thì tất cả những thứ tồn tại không còn liên quan đến ta nữa.

Khi chưa mở hộp thì con mèo không sống cũng chẳng chết

Con mèo của Schrödinger không có trong hộp.

Phải dựa vào sự thật thì mới có thể tạo nên sự thật.

Tiếng cây ngã trong rừng chưa hẳn chứng minh rằng có cây ngã.

Tiếng cây ngã là sự thật!

Cây của George Berkeley khi ngã không gây ra tiếng động.

Cây của mọi người khi ngã đều gây ra tiếng động.

Vậy sự thật là của đám đông ư?

Biện pháp truy vấn là sự thật của ngươi sao?

Ngươi và ta vốn biết chúng ta không biết gì cả.

Dưỡng Lão Trang, đêm thứ...