Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Dưỡng Lão Trang

Everstill gửi bài
Everstill
Everstill
Luyện Hư Trung Kỳ (48%)
Tai Ách Chi Thần Dưỡng Lão Trang

Đếm Thánh Nhân

Những lúc không thể ngủ, ta thường hay đếm thánh nhân. Đạo trong hạt cát, thánh nhân nơi nơi.

Ta mãi đếm thánh nhân trước mắt mà thờ ơ với thánh nhân trong lòng. Để rồi đếm một hồi, thánh nhân không còn là thánh nhân, ta lại là ta.

Dưỡng Lão Trang

Đêm số 10