Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Dịch giả Môn

Cập Nhật Mới Nhất

@thuan
@thuan
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

Còn không mau nộp tiền bảo kê


longxinh000
longxinh000
Nguyên Anh Sơ Kỳ (61%)
Chưởng Môn ༆Hoàng kim Long Điện ༃✡༺༒༻

mau mau nộp tiền bảo kê