Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Cập Nhật Mới Nhất

Toanyt
Toanyt
Luyện Khí Tầng Sáu (48%)
Đại Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

Ta chào các đh trong thành,các đh là dịch giả hay tác giả,and độc giả..


NgôTháiXuânTài
NgôTháiXuânTài
Luyện Khí Tầng Ba (12%)

Tiểu sinh moiw từ luyện mong các tiền bối chỉ bảo


Duykelvinđeptrai222
Duykelvinđeptrai222
Luyện Khí Tầng Một (33%)
Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

Tuyển đạo hưu bảo kê free hỵhỵ


congtimthu
congtimthu
Phàm Nhân (20%)

Tại hạ mới từ thăm sơn cùng cốc ra phiêu bạc tìm bước tu tiên.nhìn thấy đại việt thành .sin nghỉ tạm. Rùi tại hạ còn phải đi tìm nhân duyên tiền định của ta. Thành chủ có biết xin chỉ giúp. Đa tạ đa tạ.


SắcQuỷ
SắcQuỷ
Luyện Khí Tầng Sáu (56%)
Trường An Thành

Họ tên Bk Sn. 2k nay k có ai bảo kê mong thành chủ kiu mang tại hạ 😊


HuyềnThoại
HuyềnThoại
Luyện Khí Tầng Bảy (70%)
Thái Thượng Trưởng Lão Tán Tu Công Hội

bản Cung đến thu phí bảo kê


ShinigamiEvie
ShinigamiEvie
Phàm Nhân (40%)
Diệt Đế

Profile đây!!!! Họ tên: L.C Sinh năm: 2001 Thành chủ cùng dân chúng trong thành làm ơn cưu mạng tại hạ với. Bây giờ tại hạ không chốn nương thân, cần ngừoi bảo kê. Ahuhuuu.....


huavanduong2020
huavanduong2020
Luyện Khí Tầng Sáu (54%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Thành ta mới thành lập, ai đi ngang qua nhớ ghé vào chơi 😁😁