Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Cập Nhật Mới Nhất

Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (1%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Đào Mộ Tầm Bảo Cung - Chính Sách hỗ trợ

 • Với tác:

  • Yêu cầu: Mỗi tháng ít nhất được 10k chữ.

  • Hỗ trợ :

   ▪Tặng 3lt mỗi tháng vs 15k chữ.

   ▪Tặng 4lt + 500 tlt mỗi tháng vs 20k chữ.

   ▪Tặng 5lt + 1000 tlt mỗi tháng vs 30k chữ.

 • Với dịch giả: Tạm chưa có

Ngày 26 hằng tháng viết 1 báo cáo úp lên tường cung, ta sẽ phát thưởng

Lưu ý Cung còn nghèo, ko thể đòi hỏi như các phái khác được, nên thông cảm nhé. Dịch giả tháng sau sẽ có. Bài viết này tồn tại đến khi ta cạn kho

Nhắc nhở Hiện tại chức năng môn phái của Cung chưa sài được, các tác và dịch giả liên hệ chấp sự thêm truyện vào Danh sách truyện Cung Môn.


star_border
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (1%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Đào đào đào

hoan nghênh chư khách gần xa đến với chốn này

Người ra kẻ lại nhớ để lại 1lt trước khi đi

Những ai muốn chung chí hướng thì vào đây.

Hoan nghênh hoan nghênh đến với Đào Mộ Tầm Bảo Cung


star_border
miyuky
miyuky
Luyện Khí Tầng Bốn (28%)
➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Ta den tham gia a

Nhan ta di


NhìnÁnhSaoĐêm
NhìnÁnhSaoĐêm
Luyện Khí Tầng Bốn (97%)
➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Sao ở đây chán vậy


TửTuyền
TửTuyền
Luyện Khí Tầng Tám (8%)
Quân Sư 🏰Bất Diệt Hoàng Thành🏰

ta đi lập tông đây


Tiểungọc
Tiểungọc
Trúc Cơ Sơ Kỳ (9%)

Ai đào mộ nhớ rủ ta 😂


kuembro9001
kuembro9001
Luyện Khí Tầng Chín (1%)
➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

. Cung chủ !! Sao k viết tiếp bộ truyện đi ?


kuembro9001
kuembro9001
Luyện Khí Tầng Chín (1%)
➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

. Aii có đi đào mộ dẫn ta theo cho ta học hỏi với aa !! Ta mới vào cung a .....


Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (1%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Long trưởng lão chưa được thả à


ZzSaizZ
ZzSaizZ
Trúc Cơ Sơ Kỳ (7%)
Trưởng Lão Tán Tu Công Hội

Hahaha hội ta đã lên 10 tên hội ông mới 7 mạng ... Sao ko đánh bóng tên tuổi đi


Trang 1/2