Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chức Chưởng Tông

Cập Nhật Mới Nhất

deathknghit133
deathknghit133
Phàm Nhân (60%)
Trưởng Lão Chức Chưởng Tông

Làm sao đăng truyện vào hội z


Duykelvinđeptrai222
Duykelvinđeptrai222
Luyện Khí Tầng Ba (92%)
Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

Aaa.ư...a.ưưư...a.mạnh lên chàng...ư.a....ááá.thiếp sướng.... Ta đã ik ngang qua


Phong-Long
Phong-Long
Kết Đan Sơ Kỳ (7%)
U Linh Sơn Trang

Ta đến thu phí bảo kê


Nguyenthanhhuy
Nguyenthanhhuy
Trúc Cơ Hậu Kỳ (44%)

Xin chào toàn thể anh em


huavanduong2020
huavanduong2020
Luyện Khí Tầng Tám (45%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Ta đã đi ngang qua A....


ntvu
ntvu
Luyện Khí Tầng Chín (96%)

sao chưa nguyên anb tạo được môn phái hay vậy


thuankim
thuankim
Luyện Khí Tầng Hai (64%)
Tông Chủ Chức Chưởng Tông

Ahihi, có ai onl không


Phương_Hàn
Phương_Hàn
Luyện Khí Tầng Bốn (21%)
Trưởng Lão Chức Chưởng Tông

Tông chủ, chả nhẽ ~~~~, có mỗi mình ta và người tự thẩm ở trong đây.


thuankim
thuankim
Luyện Khí Tầng Hai (64%)
Tông Chủ Chức Chưởng Tông

Thuận thiên giả mệnh, nghịch thiên giả vong.