Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chiến Thần Điện

Truyện Do Chiến Thần Điện Đảm Nhiệm

Đấu Chiến Cuồng Triều

Khô Lâu Tinh Linh

Song nguyệt soi sáng trên bầu trời Hồn Anh thế giới , một thế giới cùng với vô hạn khả năng .

...

Chương 997 -

Ta Thực Sự Là Đại Minh Tinh

Thường Dụ

Trong lúc say ngủ, ta nằm mơ một cái, sau đó thế giới liền biến thành một trò chơi, bối cảnh thế ...

Chương 1670 -