Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chiến Thần Điện

Tên Môn Phái: Chiến Thần Điện
Ngày Thành Lập: 05/11/2016
Chưởng Môn: Kummo (Nguyên Anh Hậu Kỳ)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 7
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Bế tử quan, Phong Điện