Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chiến Thần Điện

Mới trả lời bởi trungtinh0311
trungtinh0311
trungtinh0311
Trúc Cơ Trung Kỳ (49%)
Chiến Thần Điện

ai hứng thú làm nv đường không? tìm thêm 3 ae làm nv đường. cụ thể là truyện ma ngân http://app.truyenyy.com/truyen/ma-ngan/danh-sach-chuong/ ta đã khảo sát qua có khoảng 1000 chương cần đả tự (chuyển ảnh sang text) truyện Ma Ngân (từ chương 343- hết). ai có hứng thú thì pm mình. exp chia đều mỗi người 10k, số chương mỗi người phụ trách 250 chương