Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chiến Thần Điện

Mới trả lời bởi Kummo
Kummo
Kummo
Nguyên Anh Hậu Kỳ (69%)
Chưởng Môn Chiến Thần Điện

Bây giờ thế này , nhiều người dịch một 1 bộ , văn phong nó hỗn loạn , ta phải ngồi biên lại, giờ các đạo hữu ai vẫn muốn dịch , thì lựa một bộ trong đây http://app.truyenyy.com/dien-dan/2016/top-truyen-qidian-thang-10/ , bộ nào chưa có người dịch ở các page khác cũng như page này báo cho ta , ta mang về Điện , có thể chọn dịch bộ nào mà người ta đang dịch nhưng ngưng hẳn rồi cũng được , riêng bộ Đấu Chiến Cuồng Triều thì để ta thầu cho , riêng thành quả trong vài hôm nay có: - RedStar : 3 chương ( 4 , 8 , 9 ) - Genius Fallen : 3 chương ( 3 , 7 , 10 (chưa xong)) - Watt : 1 chương (12) Ta sẽ dựa vào kết quả mà chia thưởng cuối tháng cho mọi người . Các chương còn lại bọn mi cứ gửi tin nhắn qua cho ta , ta biên rồi đăng lên


star_border