Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

💙Bánh Bao💙

Mới trả lời bởi thanhak37
Hiên_Viên_Đế
Hiên_Viên_Đế
Nguyên Anh Sơ Kỳ (61%)
Vạn Vực Thánh Địa

Đù mới phàm nhân mà lập tông môn. Hôm nay bản Đế phụng mệnh thánh chủ Vạn Vực Thánh Địa qua đây thu phí, mAU Giao ra