Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện hệ thống

taomaso15
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (103%)

Cần thể loại giống. tối cường hệ thống đế hoàng, hệ thống thần thoại đế hoàng, mong các dh chỉ giáo

tạo bởi
23 Tháng sáu
mới trả lời
23 Tháng sáu
2
trả lời
48
xem
2
thành viên
TiểuHồĐồ
TiểuHồĐồ
Kết Đan Sơ Kỳ (52%)

Vào kiếm hệ thống nó cho cả đống ấy. Thích cái gì chọn cái gì luôn

dangcaominh
dangcaominh
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (9%)

Truyện hệ thống thì nhiều mà , hệ thống + thể loại gì cũng có

Bạn đang đọc bài Xin truyện hệ thống tạo bởi taomaso15 trong Yêu Cầu Truyện Mới.