Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện hệ thống

taomaso15
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (98%)

Yêu thể loại hệ thống mong các đạo hữu truyền thụ cho những công Pháp hệ thống đáng tu luyện nhất

tạo bởi
12 Tháng sáu
mới trả lời
12 Tháng sáu
2
trả lời
72
xem
2
thành viên
stt242
stt242
Luyện Khí Tầng Năm (90%)
_Nghịch_Thiên_
_Nghịch_Thiên_
Thành Chủ _ Nghịch Thiên Thành
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (39%)

Hệ thống thiên tài vô song , hộ thống tu luyện toàn năng , tối cường thần thoại đế hoàng

Bạn đang đọc bài Xin truyện hệ thống tạo bởi taomaso15 trong Yêu Cầu Truyện Mới.