Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện hệ thống

taomaso15
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (103%)

Xin truyện hệ thống giống hệ thống thần thoại đế hoàng. Mong các dh chỉ cho công Pháp tu luyện

tạo bởi
09 Tháng sáu
mới trả lời
09 Tháng sáu
1
trả lời
57
xem
1
thành viên
Nguyệt__Thần
Nguyệt__Thần
Luyện Khí Tầng Sáu (87%)

tối cường cuồng bạo đế hoàng

Bạn đang đọc bài Xin truyện hệ thống tạo bởi taomaso15 trong Yêu Cầu Truyện Mới.