Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện đô thị

DươngNhậtNguyệt
Luyện Khí Tầng Sáu (5%)

Các đh cho xin bộ đô thị nào hay hay được không ạ

tạo bởi
30 Tháng ba
mới trả lời
30 Tháng ba
1
trả lời
44
xem
1
thành viên
TroeChouTim
TroeChouTim
Luyện Khí Tầng Năm (69%)

đh có thể đọc thử bộ ta dịch: Tôi có điện thoại kết nối vạn giới

Bạn đang đọc bài Xin truyện đô thị tạo bởi DươngNhậtNguyệt trong Bàn Luận Truyện.