Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện buff vô tội vạ ít vợ

Tututiti
Luyện Khí Tầng Một (50%)

Mình mới bắt đầu tu

tạo bởi
10 Tháng 1.
mới trả lời
11 Tháng 1.
2
trả lời
63
xem
1
thành viên
YÊULONGCỔĐẾ
YÊULONGCỔĐẾ
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (37%)
Chưởng Môn ĐỒ THẦN CÁC

Vậy đh xem buff như thế nào

YÊULONGCỔĐẾ
YÊULONGCỔĐẾ
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (37%)
Chưởng Môn ĐỒ THẦN CÁC

Ví dụ bộ yêu long cổ đế được không

Bạn đang đọc bài Xin truyện buff vô tội vạ ít vợ tạo bởi Tututiti trong Bàn Luận Truyện.