Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin đường link truyện

LạcLõng
Kết Đan Sơ Kỳ (30%)

Có đạo hữu nào có thể cho ta xin cái đường linh vào truyện Tiên Tuyệt với . Truyện thể loại tiên hiệp mà nhân vật chính ở nhược lô ngục có hạn bạt huyết phù ấy . Cảm ơn nhiều

tạo bởi
19 Tháng tư
29
xem