Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

@Tìm_Truyện

zzlove04zz
Luyện Khí Tầng Năm (61%)

xin truyện có hệ thống thể loại như 3 truyện này ạ

=> hệ thống game tại dị giới , điên cuồng hệ thống tăng , dị giới vô địch bảo rương hệ thống

tạo bởi
29 Tháng 2.
36
xem