Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện tu luyện

giahuy1405
Luyện Khí Tầng Ba (90%)
Chưởng Môn Thiên Kiếm Môn

Mọi người ai biết truyện main tu kiếm, do cơ duyên dung nhập được máu huyết thần thú (long or phượng) giới thiệu mình với

tạo bởi
15 Tháng ba
35
xem