Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện Huyền ảo main có não tí

kitobasa
Luyện Khí Tầng Sáu (15%)

Xin truyện kiểu main là thằng đầu tiên tu luyện hay là kiểu main là người dạy bọn nó tu luyện Ps: lúc đó thế giới chưa có tu luyện main là người dẫn đầu

tạo bởi
21 Tháng 2.
mới trả lời
21 Tháng 2.
1
trả lời
90
xem
1
thành viên
ĐậuHủKhoCà
ĐậuHủKhoCà
Luyện Khí Tầng Bảy (30%)
ĐỒ THẦN CÁC

Tối cường thần thoại đế hoàng. Main là thiên đé sáng tạo ra sinh linh, chỉ chúng tu luyện

Bạn đang đọc bài Tìm truyện Huyền ảo main có não tí tạo bởi kitobasa trong Bàn Luận Truyện.