Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm công pháp

baobanhbao18
Luyện Khí Tầng Năm (10%)

Tìm truyện main và n9 âm dương li biệt, main ở trần thế thì n9 ở âm tào địa phủ, hay ngược lại, cả 2 bị chia cách không nhớ gì về người kia nhưng tìm mọi cách để gặp được nhau.

tạo bởi
30 Tháng năm
mới trả lời
30 Tháng năm
1
trả lời
36
xem
1
thành viên
LinhHồnVấtVưởng
LinhHồnVấtVưởng
Luyện Khí Tầng Bốn (88%)

Ta nhớ có đọc một lần mà quên tên rồi

Bạn đang đọc bài Tìm công pháp tạo bởi baobanhbao18 trong Bàn Luận Truyện.