Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Giới thiệu truyện mới

Nmhdxdz
Phàm Nhân (96%)

https://truyenyy.com/dien-dan/2020/gioi-thieu-tac-pham-moi/ Mọi người vào ghé thăm truyện của tác bộ Đại Việt Dâm Thần

tạo bởi
20 Tháng năm
mới trả lời
20 Tháng năm
1
trả lời
31
xem
1
thành viên
PhongLâmHoả
PhongLâmHoả
Luyện Khí Tầng Năm (8%)

Ta sẽ đọc

Bạn đang đọc bài Giới thiệu truyện mới tạo bởi Nmhdxdz trong Sáng Tác Truyện.