Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Giới thiệu truyện dịch

ShitDoge
VIP 2
Luyện Khí Tầng Năm (50%)

Cụ thể thì mình hiện tại đang dịch một bộ truyện về hệ thống triệu hoán tên là Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng(VIP) mong các vị đồng hữu tạt ngang qua dừng lại đọc ủng hộ truyện.... Link: https://truyenyy.com/truyen/trieu-hoan-van-gioi-than-thoai-de-hoang-vip/ Thanks

tạo bởi
25 Tháng tư
34
xem