Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện dịch

DeathToLife
VIP 1
Luyện Khí Tầng Năm (99%)

Xin Truyện dịch free có main dùng thương or đao ty

tạo bởi
07 Tháng 11.
mới trả lời
07 Tháng 11.
2
trả lời
25
xem
1
thành viên
minhmap1088
minhmap1088
VIP 3
Luyện Hư Hậu Kỳ (96%)
Chưởng Môn Thích Dịch Truyện
minhmap1088
minhmap1088
VIP 3
Luyện Hư Hậu Kỳ (96%)
Chưởng Môn Thích Dịch Truyện
Bạn đang đọc bài Xin truyện dịch tạo bởi DeathToLife trong Bàn Luận Truyện.