Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

tìm truyện hệ thống

tiểu-vương-tử
Luyện Khí Tầng Mười (43%)
Thiên Kiếm Môn

tìm truyện hệ thống hay

tạo bởi
27 Tháng năm
mới trả lời
27 Tháng năm
2
trả lời
70
xem
2
thành viên
tiêuhoàng
tiêuhoàng
Trúc Cơ Hậu Kỳ (11%)
Trưởng Lão Thiên Sơn

hay lò như nào vậy dh

StealerPhạm
StealerPhạm
Luyện Khí Tầng Bảy (37%)

Giới thiệu cho bạn truyện đấu la đại lục phần 1! Đường môn

Bạn đang đọc bài tìm truyện hệ thống tạo bởi tiểu-vương-tử trong Bàn Luận Truyện.