Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm người bao nuôi cho truyện

LoạnTinh
VIP 1
Luyện Khí Tầng Bảy (60%)
Chưởng Môn Trường Học Đạo Gia

Ai đi ngang qua nhận bao nuôi cho truyện Tu La Đế Tôn - Dịch của ta đi. Khổ quá rồi

tạo bởi
10 Tháng ba
mới trả lời
11 Tháng ba
4
trả lời
95
xem
4
thành viên
ÁmHỏaMaĐế
ÁmHỏaMaĐế
VIP 1
Trúc Cơ Trung Kỳ (85%)

đọc Thạch Hạo giật mình tưởng hùng hài tử, phải đọc lại tên

thanhak37
thanhak37
VIP 1
Hóa Thần Sơ Kỳ (3%)
Đại Trưởng Lão Thi Nhân Tụ Quán

Được bao nhiêu chương rồi. Sao không review và pr đi

LãnhKhuyết
LãnhKhuyết
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (48%)
U Linh Sơn Trang

Truyển mới hửm?

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

Chờ đại gia đi a

Bạn đang đọc bài Tìm người bao nuôi cho truyện tạo bởi LoạnTinh trong Trảm Phong Đường.