Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

lính đặt nhiệm xuyên không trở lại

hoangphong5456
Luyện Khí Tầng Bốn (47%)
Hàn Băng Thánh Vực

vì vài lý do nên mấy tháng trước ta ngừng ra truyện, vả lại tự thấy truyện có quá nhiều lỗi nên bõ thêm thời gian sửa lại nội dung và ngữ pháp, sắp tới sẽ đăng trở lại, đăng từ đầu, những ai từng thích truyện của ta còn đây không, cmt cho ta biết đi nào

tạo bởi
11 Tháng sáu
34
xem