Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Đấu phá thương khung part 3

minhmoria69
VIP 3
Hóa Thần Hậu Kỳ (51%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Đến hẹn lại lên a~ đây là part 3 về nhật ký tu luyện của main từ đầu tới khi đột phá lên Đại đấu sư cảnh giới Nhật ký tu luyện của Main

_Tam đoạn đấu khí (C1)

_Tứ đoạn đấu khí

 • Hấp Chưởng - Huyền giai sơ cấp ĐK
 • Toái Thạch Chưởng - Hoàng giai sơ cấp ĐK

_Ngũ đoạn đấu khí

_ Lục đoạn đấu khí

 • Bát Cực Bang - Huyền giai cao cấp ĐK

_Thất đoạn đấu khí

 • Xuy Hỏa Chưởng - Huyền giai sơ cấp ĐK

_Bát đoạn đấu khí

_ Cửu đoạn đấu khí

 • Tụ khí tán - Tứ phẩm ĐD

_ Tấn cấp Đấu giả (C65)

 • Phần Quyết - Hoàng giai sơ cấp CP

_Nhất tinh Đấu giả

_ Tam tinh Đấu giả

_ Tứ tinh Đấu giả

_ Ngũ tinh Đấu giả

 • Ưng Chi Dực (Tử Vân Dực) - Huyền giai cao cấp phi hành ĐK

_Lục tinh Đấu giả

 • Nhất phẩm LDS (~ Linh hồn Phàm cảnh sơ kỳ)
 • Diễm Phân Phệ Lãng Thước - Địa giai sơ cấp ĐK

_Thất tinh Đấu giả

+ Tử Tinh Nguyên

_Cửu tinh Đấu giả

 • Bạo Bước - Huyền giai trung cấp thân pháp ĐK
 • Tử hỏa Tử Tinh Dực Sư Vương
 • Phần Quyết -> Hoàng giai trung cấp CP

_Nhất tinh Đấu sư (C159)

 • Nhị phẩm LDS (~ Linh hồn Phàm cảnh sơ kỳ)

_Nhị tinh Đấu sư

 • Thanh Liên Địa Tâm Hỏa (no.19)

_Tứ tinh Đấu sư

 • Phần Quyết -> Huyền giai trung cấp CP
 • Phật Nộ Hỏa Liên (2 DH) - Dị hỏa ĐK ~ Địa giai sơ cấp ĐK
 • Hỏa Linh Chi Tinh (Địa Hỏa Liên Tâm)

_Lục tinh Đấu sư

 • Tam phẩm LDS (~ Linh hồn Phàm cảnh trung kỳ)
 • Tiểu hình Phật Nộ Hỏa Liên - Dị hỏa ĐK ~ Huyền giai ĐK đỉnh

_Thất tinh Đấu sư

 • Tam văn Thanh linh đan - Tứ phẩm đỉnh phong ĐD

_Nhất tinh Đại đấu sư (C326)

Chú thích: ĐD = Đan dược, CP = Công pháp, ĐK = Đấu kỹ

P/s: Part 1: https://truyenyy.com/dien-dan/2019/dau-pha-thuong-khung-part-1/

  ````Part 2: [https://truyenyy.com/dien-dan/2019/dau-pha-thuong-khung-part-2/](https://truyenyy.com/dien-dan/2019/dau-pha-thuong-khung-part-2/)`

```

Đã sửa bởi minhmoria69 lúc 08:51 17/05/2019
tạo bởi
17 Tháng năm
mới trả lời
17 Tháng năm
9
trả lời
122
xem
6
thành viên
HồHiếu
HồHiếu
VIP 3
Nguyên Anh Hậu Kỳ (20%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

minhmoria69
minhmoria69
VIP 3
Hóa Thần Hậu Kỳ (51%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

mại dô mại dô a

songhyehee
songhyehee
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (17%)
Long Thần Long Động cốc

đợi mãi nha.....

PhongTìnhQuỷ
PhongTìnhQuỷ
VIP 4
Luyện Hư Sơ Kỳ (76%)
Cốc Chủ Quỷ Cốc Tung Hoành Gia

Chẹp, ngươi cũng ít có rảnh

minhmoria69
minhmoria69
VIP 3
Hóa Thần Hậu Kỳ (51%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

@vothuong sở thích thôi a

Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (54%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Đã sửa bởi Phá_Diệt_Thiên_Tôn lúc 15:42 17/05/2019
minhmoria69
minhmoria69
VIP 3
Hóa Thần Hậu Kỳ (51%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

các đẳng cấp của dị hỏa đk là ta tự nghĩ a

OnlySunny
OnlySunny
Luyện Khí Tầng Sáu (40%)

ghê đấy đạo hữu

minhmoria69
minhmoria69
VIP 3
Hóa Thần Hậu Kỳ (51%)
Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

ôi ko ai vô đàm đạo a

Bạn đang đọc bài Đấu phá thương khung part 3 tạo bởi minhmoria69 trong Bàn Luận Truyện.