Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ai đọc qua Bạch bào tổng quản rồi?

Ed-DanV
VIP 2
Trúc Cơ Trung Kỳ (68%)

Tại hạ hạ mình cầu truyện tương tự như trên hoặc thể loại võ hiệp cũng dc

tạo bởi
15 Tháng sáu
41
xem