Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xuyên giới khác... Team sắc vào đây.

ThánhLạyĐồTôn
Luyện Khí Tầng Hai (82%)

Đây là nơi cho những đh viết sắc, vào đây đăng kí vé xuyên giới khác, thiên đạo sắp thanh trừng nơi đây, ta drop Vô Địch Dâm Hiệp cùng sư phụ và sư huynh @kecodontronggio đi trước, các đh ở lại mạnh khoẻ

tạo bởi
06 Tháng sáu
72
xem