Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

xin truyện giống vạn cổ chí tôn

bombermaner
VIP 2
Luyện Khí Tầng Năm (85%)

xin truyện tiên hiệp giống vạn cổ ch í tôn

tạo bởi
30 Tháng 12.
mới trả lời
31 Tháng 12.
3
trả lời
91
xem
3
thành viên
namnam111
namnam111
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (14%)
Hàn Băng Thánh Vực

Ta đọc wa mấy cái quên r, nhưng ta nhớ mang máng là chí tôn cổ thần

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

Giống giống có linh vũ thiên hạ

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

linh vũ thiên hạ giống vạn cổ chí tôn chỗ nào @waynell

Bạn đang đọc bài xin truyện giống vạn cổ chí tôn tạo bởi bombermaner trong Thông Báo - Sự Kiện.