Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện đầu bếp hay

dllu
Trúc Cơ Trung Kỳ (41%)

Ae có truyện nào về đầu bếp hay ẩm thực hay giới thiệu cho tui với

tạo bởi
12 Tháng 9.
mới trả lời
12 Tháng 9.
2
trả lời
65
xem
2
thành viên
Một_nửa_thất_lạc
Một_nửa_thất_lạc
VIP 2
Trúc Cơ Hậu Kỳ (74%)

Ta làm đầu bếp ở hiện đại.

TrưBátGiới
TrưBátGiới
VIP 3
Hóa Thần Sơ Kỳ (2%)
Thái Thượng Trưởng Lão Dịch gia

Có truyện đầu bếp mới nà: https://truyenyy.com/truyen/dau-bep-tai-di-gioi/

Bạn đang đọc bài Xin truyện đầu bếp hay tạo bởi dllu trong Bàn Luận Truyện.